Câu 2 trang 26 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em c... DeHocTot.com

Câu 2 trang 26 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.  

Các thành phần của đất gồm có :

a)   khoáng, chất hữu cơ, độ phì, nước.

b)   khoáng, nước, không khí, độ phì. 

c)   khoáng, chất hữu cơ, không khí, độ phì.

d)   khoáng, chất hữu cơ, không khí, nước.

Trả lời : 

Chọn ý d)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay