Câu 2 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy c... DeHocTot.com

Câu 2 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía Mặt Trời ; vào ngày đó thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở nửa cầu Bắc so với nửa cầu Nam như thế nào?

- Ngày, tháng nào nửa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời ; vào ngày đó ở nửa cầu Nam có thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được so với nửa cầu Bắc như thế nào?

Trả lời:

- Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất nên có góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa nóng của nửa cầu Bắc. Nửa cầu Nam chếch xa phía Mặt Trời, nên có góc chiếu nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu Nam

Ngày 22 - 12 nửa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời nên có góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa nóng của nửa cầu Nam. Nửa cầu Bắc chếch xa phía Mặt Trời, nên có góc chiếu nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu Bắc.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay