Câu 2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên v... DeHocTot.com

Câu 2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

-     Những hình nào thể hiện tác động của nội lực.

-    Những hình nào thể hiện tác động của ngoại lực.

-    Tác động của nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào.

Trả lời :

Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, ta thấy :

-     Những hình thể hiện tác động của nội lực : hình 12-1, hình 12-3, hình 31, 

-    Những hình nào thể hiện tác động của ngoại lực : hình 12-2, hình 12-3, hình 30, hình 38

-    Sự khác nhau của tác động của nội lực và ngoại lực :

+ Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động nén,ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị uốn nếp đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành núi lửa hoặc động đất.

+ Ngoại lực là những lực sinh ra bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu có hai quá trình : quá trình phong hóa các loại đá và quá trình xâm thực (do nước chảy, do gió, ...)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay