Câu 2 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.... DeHocTot.com

Câu 2 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a)   Núi lửa tắt là núi lửa gần đây đã ngừng phun.

Đúng

Sai

b)   Núi lửa hoạt động là núi lửa mới tắt gần đây

Đúng  

Sai 

Trả lời :

a) Đúng

b) Sai de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay