Câu 2 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào những đặc điểm cho dưới đâ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây, hãy điền tiếp các số và chữ vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng đới khí hậu( ví dụ như cách điền "Hai đới lạnh trong bảng").

1- Góc chiếu             I- Nhận lượng             a- Thường có           A-Lượng mưa từ

sáng và thời               nhiệt trung                 gió Đông                  1000 đến

gian chiếu                  bình. Bốn                                                  trên 2000mm

sáng chênh lệch          mùa rõ rệt

nhau nhiều

2- Góc chiếu             II- Nhận lượng            b- Thường              B- Lượng mưa

sáng rất nhỏ,             nhiệt nhiều.                xuyên có gió           thường dưới

thời gian chiếu          Nóng quanh                Tín phong.               500mm

sáng chênh                năm.

lệch nhau rất lớn

3- Góc chiếu             III- Nhận lượng           c- Thường               C- Lượng mưa

sáng lớn, thời           nhiệt rất nhỏ.                xuyên có gió            từ 500 đến 

gian chiếu                băng tuyết phủ               Tây                         1000mm

sáng chênh              gần như quanh                ôn đới

lệch nhau ít              năm

 

Trả lời:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay