Câu 2.a trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào kiến thức đã học và dựa vào... DeHocTot.com

Câu 2.a trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào kiến thức đã học và dựa vào hình 14, hãy nêu sự phân loại bình nguyên theo các tiêu chí sau :

- Theo độ cao

- Theo nguyên nhân hình thành

Trả lời :

- Theo độ cao :

+ Bình nguyên thấp 

+ Bình nguyên cao

- Theo nguyên nhân hình thành : hai loại 

+ Bình nguyên do băng hà bào mòn

+ Bình nguyên do phù sa của biển hay sông bồi tụ ( còn gọi là bình nguyên bồi tụ)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay