Câu 2.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1... DeHocTot.com

Câu 2.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết :

- Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ.

- Nếu địa điểm A có độ cao là 0 m, hãy cho biết địa điểm B có độ cao là bao nhiêu mét.

Trả lời :

-    Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C.

-    Nếu địa điểm A có độ cao là 0 m, địa điểm B có độ cao là 1000 mét.

 

comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay