Câu 2.a trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 2.a trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy cho biết cách tính lượng mưa của.

-     1 ngày ................................

-     1 tháng ...............................

-     1 năm ..................................

-    Trung bình năm ....................... 

Trả lời :

Cách tính lượng mưa của :

-     1 ngày : bằng chiều cao tổng cộng của cột nước ở đáy thùng đo mưa sau một trận mưa trong ngày (đơn vị : minimet)

-      1 tháng : bằng tổng lượng mưa tất cả các ngày trong tháng (đơn vị : minimet)

-     1 năm : bằng tổng lượng mưa tất cả các tháng trong năm (đơn vị : minimet)

-     Trung bình năm : bằng tổng lượng mưa nhiều năm của một địa phương chia cho số năm số năm (đơn vị : minimet)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay