Câu 2.b trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 2.b trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là đúng nhất.

Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo

a)   từ mực nước biển đến nơi cần đo.  

b)   từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đổi, núi.  

c)   từ mực nước biểircao nhất tới đỉnh đồi, núi.

d)   từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

Trả lời :

chọn ý dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay