Câu 2.b trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 2.b trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


a)   Dựa vào số ghi tỉ lệ của các tờ bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 1: 6.000.000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.

b) Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km Trên một* bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?

Trả lời :

a)   

- Với tờ bản đồ có tỉ lệ 1: 200 000 thì 5cm trên bản đồ ứng với 10km trên thực địa. 

- Với tờ bản đồ có tỉ lệ 1: 6 000 000 thì 5cm trên bản đồ ứng với 300km trên thực địa.

b)   

- Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ là 1: 700 000.  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay