Câu 2.b trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.... DeHocTot.com

Câu 2.b trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

 

a)   Tầng đối lưu là tầng có độ cao khoảng từ 16 đến 80 km, không khí luôn chuyển động theo chiều ngang, có lớp ô dôn với tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người.

Đúng

Sai 

b)   Sau khi các khối khí hình thành chúng luôn luôn giữ nguyên vị trí, tính chất của khối khí cũng luôn luôn ổn định.

Đúng 

Sai

c)    Mỗi khối khí thường mang hai tính chất : nóng và ẩm ; nóng và khô ; lạnh và ẩm ; lạnh và khô.

Đúng

Sai

Trả lời :

a) sai

b) sai

c) đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay