Câu 2.b trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Càng... DeHocTot.com

Câu 2.b trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm.

Đúng

Sai

Trả lời :

Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay