Câu 2.b trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 2.b trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn.

Đúng

Sai

Trả lời :

Sai

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay