Câu 2.b trang 77 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết câu dưới đây đúng hay saiSóng ... DeHocTot.com

Câu 2.b trang 77 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai

Sóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang.

Đúng

Sai       

Trả lời :

Saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay