Câu 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý... DeHocTot.com

Câu 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạng

a)   phân số và thước đo tỉ lệ.

b)   tỉ lộ số và thước đo tính sẵn.

c)   tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

d)   tỉ lệ là phân số và là thước tỉ lệ.

Trả lời: 

Chọn đáp án c

Sachhbaitap.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay