Câu 3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 7-2, hãy cho biết :

-  Các vật chuyển động theo hướng kinh tuyến ở nửa cầu Bắc bị lệch về phía tay nào (phải hay trái) so với hướng chuyển động xuất phát ?

-  Các vật chuyển động theo hướng kinh tuyến ở nửa cầu Nam bị lệch về phía tay nào so với hướng chuyển động xuất phát ?

Trả lời :

 

Dựa vào hình 7-2, ta có :

-  Các vật chuyển động theo hướng kinh tuyến ở nửa cầu Bắc bị lệch về phía tay phải so với hướng chuyển động xuất phát.

-  Các vật chuyển động theo hướng kinh tuyến ở nửa cầu Nam bị lệch về phía tay trái so với hướng chuyển động xuất phát.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay