Câu 3 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 20 trong SGK Địa lí 6, hãy c... DeHocTot.com

Câu 3 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 20 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

- Nếu Pa-ri là 12 giờ thì lúc đó các địa điểm : Hà Nội, Bắc Kinh, Tô-ki-ô là mấy giờ?

- Nếu Pa-ri là 0 giờ thì lúc đó các địa điểm : Hà Nội, Bắc Kinh, Tô-ki-ô là mấy giờ?

- Vì sao giờ ở Bắc Kinh cũng như ở Tô-ki-ô nhanh hơn (sớm hơn) giờ của Hà Nội?

Trả lời : 

Dựa vào hình 20 trong SGK Địa lí 6, ta  có :

- Nếu Pa-ri là 12 giờ thì lúc đó các địa điểm : Hà Nội là 19 giờ , Bắc Kinh là 20 giờ , Tô-ki-ô là 21 giờ.

- Nếu Pa-ri là 0 giờ thì lúc đó các địa điểm : Hà Nội là 7giờ , Bắc Kinh là 8 giờ, Tô-ki-ô là 9 giờ.

-  Giờ ở Bắc Kinh cũng như ở Tô-ki-ô nhanh hơn (sớm hơn) giờ của Hà Nội vì trên Trái Đất thời gian biến đổi từ Đông sang Tây nên phía Đông có giờ sớm hơn phía Tây mà Bắc Kinh cũng như Tô-ki-ô lại nằm ở phía Đông so với Hà Nội.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay