Câu 3 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?

Trả lời :

-     Lớp đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở bao phủ trên bề mặt các lục địa. Hai thành phần chính của đất là khoáng và hữu cơ.

-     Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng ; sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ của đất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay