Câu 3.a trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào bảng thống kê, hãy tính nhiệt ... DeHocTot.com

Câu 3.a trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào bảng thống kê, hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va.

Nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va là ?

Trả lời :

Nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va là : 3,64 độ Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay