Câu 3.a trang 76 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nh... DeHocTot.com

Câu 3.a trang 76 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét :

a)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường".

b)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém".

Trả lời :

a)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường" : Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời thẳng hàng với nhau (tức là những ngày trăng tròn và không trăng) 

b)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém" : Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất xếp vuông góc với nhau (tức là những ngày trăng khuyết)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay