Câu 4 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ đ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A,B,C,D

 

-    Điểm A có toạ độ :                                  - Điểm c có toạ độ :

-    Điểm B có toạ độ :                                  - Điểm D có toạ độ :

Trả lời: 

Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A,B,C,Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay