Câu 4 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy cho biết :

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Trả lời:

Ta có :

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng dốc .

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng thoải.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay