Câu 4.b trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 4.b trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Căn cứ vào hình dưới đây và kiến thức đã học :

Em hãy mô tả quỹ đạo chuyển động, thời gian chuyển động hết một vòng, hướng chuyển động và đặc điểm của trục Trái Đất khi chuyển động quanh Mặt Trời.

Trả lời :

-     Quỹ đạo chuyển động : hình elíp gần tròn.                   (0,5 điểm)

-     Thời gian chuyển động hết một vòng : 365 ngày 6 giờ. (0,5 điểm)

-     Hướng chuyển động : từ Tây sang Đông.                     (0,5 điểm)

-      Đặc điểm của trục Trái Đất : trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng.   (0,5 điểm)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay