Câu 5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào các hình 1-6 và 1-7, hãy cho biết... DeHocTot.com

Câu 5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào các hình 1-6 và 1-7, hãy cho biết:

- Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường gì.

- Vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Chiều dài của vĩ tuyến gốc so với các vĩ tuyến khác như thế nào

- Vĩ tuyến gốc còn có tên gọi là gì.

Trả lời: 

- Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường vĩ tuyến.

- Vĩ tuyến gốc có số độ là 0 độ. Chiều dài của vĩ tuyến gốc là dài nhất so voiwsc các vĩ tuyến khác.

- Vĩ tuyến gốc hay còn gọi là xích đạo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay