Câu 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình dưới đây :a)   Hãy kể t... DeHocTot.com

Câu 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình dưới đây :

a)   Hãy kể tên các phụ lưu của sông Hồng.

b)    Sông Đáy là chi lưu hay phụ lưu của sông Hồng.

c)    Cho biết chi lưu khác phụ lưu như thế nào.

Trả lời :

a)    Phụ lưu : sông Đà, sông Chảy, sông Lô

b)    sông Đáy là chi lưu của sông Hồng.

c)    Sự khác nhau của chi lưu và phụ lưu.

-     Chi lưu làm nhiệm vụ chia nước (thoát nước) cho sông chính.

-     Phụ lưu cung cấp nước cho sông chính (đổ nước vào sông chính).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay