Hai nữ sinh đánh bạn đã vi phạm quyền gì của công dân ? - Hai nữ sinh đánh bạn đã vi phạm quyền ... DeHocTot.com

Hai nữ sinh đánh bạn đã vi phạm quyền gì của công dân ?

Giáo dục công dân


Hai nữ sinh đánh bạn đã vi phạm quyền gì của công dân ?

Trả lời 

Hai nữ sinh đánh bạn đã vi phạm quyền của công dân. Quyền xâm phạm về thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Hành vi của hai bạn nữ sinh là hành vi thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu ý thức, cần lên án và kỷ luật. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay