Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ là - Bài tập 1. Bài tập 1, trang 120, SGK. 2.... DeHocTot.com

Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ là

Ngữ văn


Bài tập

1. Bài tập 1, trang 120, SGK.

2. Bài tập 2, trang 120, SGK.

3. Viết một đoạn văn ngắn về đề tài tự chọn, có chứa các câu tồn tại và câu miêu tả.

4. Cho hai câu sau :

a) Trên tường treo một bức tranh lớn.

b) Một bức tranh lớn treo trên tường.

- Câu nào là câu tồn tại, câu nào là câu miêu tả ? Tại sao ?

- Hãy viết hai đoạn văn có sử dụng hai câu đó (có thể thay đổi từ ngữ cho phù hợp với đoạn văn). Cho biết sự khác nhau giữa chúng.

Gợi ý làm bài

1. HS tham khảo cách làm phần a như sau :

a) (1) Chủ ngữ : Bóng tre ;

Vị ngữ : trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn.

Đây là câu miêu tả.

(2) Chủ ngữ : mái đình, mái chùa cổ kính ;

Vị ngữ : thấp thoáng.

Đây là câu tồn tại.

(3) Chủ ngữ : ta ;

Vị ngữ : gìn giữ một nền văn hoá lâu đời.

Đây là câu miêu tả.

2. Tham khảo các câu sau :

Ngoài đê, ven ruộng ngô cánh bãi, xanh um một màu lá mướt của ngô xen đỗ, xen cà, lại có cả tiếng chim khác. Nó khoan thai, dìu dặt như ngón tay thon thả búng vào dây đàn thập lục; nẩy ra tiếng đồng tiếng thép lúc đầu vang to sau nhỏ dần rồi tắt lịm. Đó là con chim vít vịt. Nó cứ vang lên như tha thiết gọi một người nào, mách một điều gì giữa bầu trời trong sáng vừa được rửa sạch sớm nay.

(Băng Sơn)

3. Cách xác định câu miêu tả và câu tồn tại tương tự như ở các bài tập trên.

HS tự viết hai đoạn văn, từ đó chỉ ra sự khác nhau giữa chúng. Ví dụ :

- Khi bước vào nhà, đập vào mắt là một bức tường quét vôi xanh rất mát. Trên tường treo một bức tranh lớn.

- Ông tôi rất quý bức tranh được mang từ nước ngoài về. Đó là một bức tranh có kích thước lớn. Nó được treo trang trọng trên bức tường ở phòng khách.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay