Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) - Bài tập 1. Bài tập 1, trang 75, SGK. 2. ... DeHocTot.com

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo)

Ngữ văn


Bài tập

1. Bài tập 1, trang 75, SGK.

2. Bài tập 2, trang 76, SGK.

3. Bài tập 3, trang 76, SGK.

4. Phát hiện và chữa các lỗi về dùng từ trong các câu sau :

a) Anh ấy là người rất kiên cố.

b) Thầy giáo đã truyền tụng cho chúng em rất nhiều kiến thức.

c) Hôm qua, bà ngoại biếu em một cuốn sách rất hay.

Gợi ý làm bài

1HS phải chú ý đến mặt nghĩa và âm thanh của từ để chọn kết hợp cho chính xác. Ví dụ :

- bản tuyên ngôn

- ...

2. HS chọn từ đúng với nghĩa đã được giải thích để điền vào chỗ trống cho thích hợp. Có thể sử dụng Từ điển tiếng Việt để làm bài tập này.

3, 4. HS đọc kĩ các câu, phát hiện các từ bị dùng sai. Tìm các từ đúng để thay thế cho những từ dùng sai đó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay