Soạn bài Danh từ (Tiếp theo) - Bài tập 1. Bài tập 1, trang 109, SGK. 2.... DeHocTot.com

Soạn bài Danh từ (Tiếp theo)

Ngữ văn


Bài tập

1. Bài tập 1, trang 109, SGK.

2. Bài tập 2, trang 109 -110, SGK.

3. Bài tập 3, trang 110, SGK.

4. Cho tên các tổ chức, cơ quan, trường học sau :

- phòng giáo dục và đào tạo huyện Từ Liêm

- bộ giáo dục và đào tạo

- nhà xuất bản quân đội nhân dân

- Trường trung học cơ sở trần hưng đạo

Hãy viết hoa tên các cơ quan, trường học đó theo đúng quy tắc đã học.

5. Tại sao cách viết từ tiếng Việt trong câu sau lại khác nhau ?

Em luôn cố gắng học tốt môn Tiếng Việt để sử dụng tiếng Việt ngày một hay hơn.

Gợi ý làm bài

1. Trước hết, HS tìm các danh từ trong câu rồi phân loại những danh từ tìm được thành hai nhóm :

- Danh từ chung (tên gọi chung của một loại sự vật), ví dụ : ngày xưa, miền,...

- Danh từ riêng (tên gọi riêng của một người, một vật, một địa phương,...), ví dụ : Lạc Việt,...

2- Các từ chim, mây, nước, hoa đã được cá thể hoá để chỉ những nhân vật cụ thể.

- Các từ út, cháy vốn không phải là danh từ riêng, nhưng trong các câu b, c, chúng được dùng để chỉ một người và một làng cụ thể.

3. HS đọc kĩ đoạn thơ đã cho, tìm danh từ riêng ; tốt nhất nên gạch dưới các danh từ riêng trong đoạn, rồi viết hoa các danh từ riêng đã tìm được.

Lưu ý : Có những danh từ chung như bến, cửa khi được ghép thành tên riêng vẫn viết hoa theo quy tắc viết tên riêng. Ví dụ : Bến Hải, cửa Tùng,...

4. Dựa vào quy tắc đã nêu trong SGK để viết hoa cho đúng. (Tên tổ chức thường là một cụm từ, ta viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ đó.)

HS, trước hết, hãy chia các cụm từ đã cho thành các bộ phận. Ví dụ : trường/ trung học cơ sở/ trần hưng đạo.

Sau đó viết hoa chữ cái đầu tiên của từng bộ phận.

Lưu ý : Trong tên tổ chức có thể có tên người hoặc tên địa lí. Đối với những tên này, ta viết hoa theo quy tắc viết tên người, tên địa lí - viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng. Ví dụ : Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.

5. Chú ý: Chữ cái đầu của tên môn học phải viết hoa. Ví dụ : môn Vật lí, môn Lịch sử...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay