Soạn bài Luyện nói kể chuyện - ... DeHocTot.com

Soạn bài Luyện nói kể chuyện

Ngữ văn


Bài tập

1. Tập nói một đoạn mở đầu kể về một chuyến đi chơi theo một trong các mẫu sau :

- Em ước mong lên thành phố... chơi đã lâu. Vừa rồi... nhờ... em mới có dịp lên thành phố...

- Em từ lâu ước mơ một cuộc chơi xuân, một hôm ước mơ đó tự nhiên thực hiện được. Cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho cả lớp đi chơi... Hôm ấy cả lớp, ai nấy khoác ba lô nhỏ sau lưng, tập trung tại sân trường. Mọi người đoán già, đoán non, chưa biết đi đâu. Một lát, cô giáo đến, xe đến. Thế là chúng em được đi chơi...

- Từ bé, em đã mong có ngày trèo lên ngọn núi cao trong huyện nhà, nhưng chưa có dịp nào thực hiện. Mùa hè năm nay, nhân anh trai em tốt nghiệp đại học về quê, trong khi chờ nhận công tác, anh hào hứng dắt em leo núi. Thế là em được đi chơi.

- Tuy di tích... rất nổi tiếng ở quê em, nhưng em chưa có dịp nào đến tham quan. Vừa rồi lớp em tổ chức...

2. Tập nói một đoạn về những điều em thấy trong chuyến tham quan.

Gợi ý làm bài

1. Đoạn mở đầu nói ra dễ dàng sẽ tạo cho em tâm lí tự tin khi kể chuyện trước lớp. Mở đầu phải nói được lí do một cách ngắn gọn. Em có thể tưởng tượng một chuyến đi, hoặc kể lại một chuyến đi có thật. Dù là tưởng tượng hay đi thực thì địa điểm của chuyến đi chơi phải có thật.

2. Em có thể luyện tập kể những điều trông thấy bằng cách kể những điều em thấy trên đường từ nhà đến trường và ngược lại. Để phù hợp với mục đích của bài tập là kể về những điều em trông thấy trong chuyến tham quan, thì em phải lưu ý là, những điều em thấy phải sát thực và có ý nghĩa. Ví dụ, về quê em thấy những thay đổi ở nông thôn, hoặc những hiện tượng ở thành phố mà em thấy. Tránh viết những điều sáo mòn, cũ kĩ như đồng quê lúa vàng, nông dân vui vẻ gặt hái hoặc thành phố nhà máy san sát, ống khói toả lên trời xanh,...
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay