Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi - Bài tập 1. Bài tập 1, mục I, trang 142,... DeHocTot.com

Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Ngữ văn


Bài tập

1. Bài tập 1, mục I, trang 142, SGK.

2. Bài tập 2, mục I, trang 143, SGK.

3. Bài tập 3, mục I, trang 143, SGK.

4. Viết đơn theo một tình huống tự đề xuất.

Gợi ý làm bài

1. Đối chiếu với nội dung và quy cách viết đơn ở Bài 29 (trang 132, SGK) để tìm và chỉ ra các lỗi của đơn này. Đơn còn thiếu các mục gì hay viết sai nội dung ở chỗ nào. Chẳng hạn, đơn này còn thiếu mục ghi quốc hiệu (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...). Ngoài ra cần xem xét xem đơn còn thiếu những mục nào nữa.

2. Tương tự như bài tập 1, xem đơn viết nêu trong bài tập này còn thiếu hoặc sai những gì. Chẳng hạn, trong đơn này người viết nêu Lí do viết đơn tham gia lớp nhạc họa không chính đáng. Ngoài ra cần xem đơn còn thiếu mục nào, dùng từ chưa chính xác ở chỗ nào.

3. Cách làm tương tự như hai bài tập trên. Chẳng hạn, đơn này mắc lỗi sau : hoàn cảnh viết đơn không có sức thuyết phục (đã bị ốm, sốt li bì, đầu đau nhức, không thể ngồi dậy được thì không thể viết đơn được). Trong trường hợp này, đơn phải do phụ huynh viết thay mặt cho học sinh bị ốm mới đúng.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay