Soạn bài Ôn tập tiếng Việt - Bài tập1. Hãy kể tên các kiểu cấu tạ... DeHocTot.com

Soạn bài Ôn tập tiếng Việt

Ngữ văn


Bài tập

1. Hãy kể tên các kiểu cấu tạo từ Tiếng Việt. Cho ví dụ.

2. Khi dùng từ, cần tránh những lỗi nào ? Hãy tìm các ví dụ trong bài làm của mình, của bạn hoặc gặp trong thực tế để minh hoạ.

3. Nêu một số từ mượn có từ thuần Việt tương đương và đặt câu với chúngNhận xét về cách dùng các từ mượn đó.

4. Tìm năm danh từ chỉ sự vật. Với mỗi danh từ ấy, cấu tạo một cụm danh từ. Chép một cụm danh từ vào mô hình cụm danh từ.

5. Tìm năm động từ và với mỗi động từ cấu tạo một cụm động từ. Chép một cụm động từ vào mô hình cụm động từ.

6Tìm năm tính từ và với mỗi tính từ cấu tạo một cụm tính từChép mỗi cụm tính từ vào mô hình cụm tính từ.

7. Cho biết thế nào là số từ, lượng từ, chỉ từ. Cho ví dụ và đặt với mỗi từ loại đó một câu.

 

 

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay