Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ - ... DeHocTot.com

Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ

Ngữ văn


Bài tập

1. Nêu cách hiểu về các vần chân, vần lưng, vần liền và vần cách; tìm ví dụ cho mỗi loại vần (ngoài các ví dụ nêu trong bài học này của SGK). Trình bày theo bảng sau:

TT

Tên vần

Cách hiểu

Ví dụ

1

Vần chân

 

 

2

Vần lưng

Là vần được gieo ở giữa dòng thơ

Mây lưng chừng hàng

Về ngang lưng núi

3

Vần liền

 

 

4

Vần cách

 

 

2. Xác định vần cho các đoạn thơ bốn chữ nêu ở phần Đọc thêm, trang 86 - 87, SGK.

3. Sau đây là một bài thơ bốn chữ bị bỏ đi mất một số chữ có vần. Em hãy khôi phục lại các chữ có vần đó theo ý của mình.

Chú ếch ăn trăng

Một đêm mùa hạ

Trời đầy trăng sao

Có một chú ếch

Ngồi ở bờ/... /

Mồm luôn đớp đớp

Uống bóng trăng /... /

Cá rô thấy lạ

Mới hỏi làm /... /

Ếch bảo cố đớp

Ăn hết trăng /... /

Cho trời tối lại

Thành cơn mưa (...)

Cá rô nghe vậy

Cười sủi cả (...)

(Dương Thuấn)

Gợi ý làm bài

1. Xem cách hiểu về các vần này ở trang 84 - 85, SGK. Các ví dụ minh hoạ cho mỗi loại vần HS tự tìm ngoài SGK (có thể tìm trên mạng in-tơ-nét bằng công cụ tìm kiếm google với từ khoá thơ bốn chữ).

2. Phần Đọc thêm, trang 86 - 87, SGK có nêu bốn đoạn thơ bốn chữ. HS đọc từng đoạn, sau đó đối chiếu với cách hiểu về các vần để xác định vần cho mỗi đoạn.

Chẳng hạn ở đoạn 1, tác giả sử dụng vần lưng (nhỏ, cỏ, rõ) và vần chân (xanh, thanh) :

Đường đi thì nhỏ

Bờ cỏ thì xanh

Trời cao thì thanh

Em ơi ! Có rõ.

Theo cách làm này, hãy xác định vần cho ba đoạn thơ còn lại.

3.

Chú ếch ăn trăng

Một đêm mùa hạ

Trời đầy trăng sao

Có một chú ếch

Ngồi ở bờ ao

Mồm luôn đớp đớp

Uống bóng trăng treo

Cá rô thấy lạ

Mới hỏi làm sao?

Ếch bảo cố đớp

Ăn hết trăng treo

Cho trời tối lại

Thành cơn mưa rào

Cá rô nghe vậy

Cười sủi cả aode-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay