Soạn bài Treo biển - Bài tập1. Dựa vào chú thích (★) về đ... DeHocTot.com

Soạn bài Treo biển

Ngữ văn


Bài tập

1. Dựa vào chú thích (★) về định nghĩa truyện cười ở trang 124, SGK, hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu của thể loại này.

2. Hãy chỉ ra các từ ghép và danh từ, động từ, tính từ trong tấm biển đề " Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" (truyện Treo biển ). Theo em, có thể bớt được từ nào trong tấm biển ấy ? Vì sao ?

3. Câu 4, trang 125, SGK.

                                                                                      Gợi ý làm bài                                                                                                      

1. Để làm bài tập này, HS cần đọc kĩ lại định nghĩa truyện cười (chú thích (★) trang 124; SGK). Chú ý mấy đặc điểm sau :

Truyện cười là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống. (HS cần tìm hiểu thêm : Thế nào là hiện tượng đáng cười ?)

- Khi đọc hay nghe truyện cười, vì sao ta cười ? (Ta cười là đo hiện tượng đáng cười gây ra và do ta nhận thấy, phát hiện ra hiện tượng đáng cười ấy.)

- Mục đích của truyện cười là để mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.

2. Tham khảo phần Gợi ý làm bài các bài tập 1, 2, 4 trong phần Cụm danh từ ở Bài 11 (trang 58 - 59 trong sách này).

3Để thực hiện bài tập này, trước hết em tự suy nghĩ để nêu ý nghĩa của truyện. Sau đó, em cần đọc phần Ghi nhớ, trang 125, SGK, để so sánh với những suy nghĩ của em và hiểu thêm ý nghĩa của truyện.

Truyện Đẽo cày giữa đường (phần Đọc thêm), trang 125 - 126, SGK, cũng giúp em hiểu thêm ý nghĩa của truyện Treo biển.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay