Soạn bài Viết đơn - Bài tập1. Một bạn định viết đơn xin ... DeHocTot.com

Soạn bài Viết đơn

Ngữ văn


Bài tập

1. Một bạn định viết đơn xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với các nội dung sau :

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               * * *

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Tôi tên là Nguyễn Văn An, học sinh lớp 6B trường THCS Nguyễn Viết Xuân.

Là một học sinh phổ thông, tôi thấy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức tập thể giúp mọi người sinh hoạt, tu dưỡng và học tập rất tốt. Xét thấy mình đủ năng lực và điều kiện tham gia, vì thế tôi viết đơn này xin được gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ quy chế do điều lệ Đội quy định.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011

Kí tên : Nguyễn Văn An

Theo em, đơn trên đây còn thiếu mục nào ?

A - Quốc hiệu

B - Tên đơn                                          

C - Lí do và nguyện vọng của người viết đơn

D - Nơi gửi

2. Hãy chọn và ghi vào vở bài tập ba mục không thể thiếu khi viết đơn trong các mục sau :

A - Quốc hiệu

B - Người viết đơn

C - Địa điểm làm đơn

D - Địa chỉ gửi đơn

E - Thời gian làm đơn

G - Lí do và nguyện vọng

H - Tên đơn

3. Hãy nêu ba tình huống phải viết đơn chưa được nói tới trong SGK.

4. Nêu những yêu cầu quan trọng về nội dung và hình thức cần chú ý khi viết đơn. 

Gợi ý làm bài

1. 

Chọn đáp án D

2.

Chọn đáp án: A, B , G

3. 

- Đơn xin gia nhập đội tình nguyện phường

- Đơn xin cấp thẻ thư viện

- Đơn xin nhập học

4. 

Những phần quan trọng, không thể thiếu trong khi viết đơn:

- Quốc hiệu

- Tên của đơn

- Tên người viết đơn

- Tên người hoặc tên tổ chức cơ quan cần gửi đơn.

- Lí do viết đơn.

- Ngày, tháng, năm và nơi viết đơn.

- Chữ kí của người viết đơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay