Bài 10.10 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 10.10. Một quyển vở có khối lượng... DeHocTot.com

Bài 10.10 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 10.10. Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiên niu-tơn?

A. 0,08N.                B. 0,8N.             C. 8N                  D. 80N.

Trả lời:

Chọn B

Ta có p = 10m nên quyển vở có khối lượng 80g = 0,08kg.

Vậy có trọng lượng là 0,8N.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay