Bài 10.2 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 10.2 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 10.2. Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.

a) Một ôtô tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ nặng............... niu-tơn. (H.10.1a)

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niu-tơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng................ gam.

c) Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng............... niu-tơn. (H.10.1b)

Trả lời:

Những con số thích hợp để điền vào chỗ trống

a) Một ôtô tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ nặng 28 000 niu-tơn.

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niu-tơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng 92 gam.

c) Một hòn gạch có khối lượng 1.600 gam. Một đống gạch có 10.000 viên sẽ nặng 160 000 niu-tơnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay