Bài 10.3 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 10.3. Đánh dấu X vào những ý đúng ... DeHocTot.com

Bài 10.3 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 10.3Đánh dấu X vào những ý đúng trong các câu sau:

Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ (H.10.2)

a)   - Cân chỉ trọng lượng của túi đường.

      -  Cân chỉ khối lượng của túi đường.

b)   - Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.

     -  Khối lượng của túi đường làm quay kim của cân.

Trả lời:

Những ý đúng trong các câu sau:

Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ:

+ Cân chỉ khối lượng của túi đường.

+ Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay