Bài 10.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 10.5. Hãy đặt một câu trong đó dùng... DeHocTot.com

Bài 10.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 10.5. Hãy đặt một câu trong đó dùng đủ cả 4 từ: trọng lượng, khối lượng, lực kế, cân.

Trả lời:

Đặt câu: Dùng lực kế ta cân được trọng lượng của một vật từ đó có thế suy ra được khối lượng của nó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay