Bài 10.9 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài 10.9 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 10.9. Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng:

A. Cân và thước.                              B. Lực kế và thước,

c. Cân và bình chia độ.                     D. Lực kế và bình chia độ.

Trả lời:

Chọn D

Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng: Lực kế và bình chia độ. Bình chia độ đo thể tích, lực kế đo trọng lượng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay