Bài 11.10 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11.10 Khối lượng riêng của dầu ăn... DeHocTot.com

Bài 11.10 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11.10 Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

A. 1,6N.                                           B. 16N.            

C. 160N.                                          D. 1600N.

Trả lời:

Chọn B

Khối lượng của 2 lít dầu ăn là m = D.V= 800. 0,002 = 1,6kg.

Trọng lượng P = 10m =1,6.10 = 16Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay