Bài 11.2 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11.2. Một hộp sữa Ông Thọ có khối... DeHocTot.com

Bài 11.2 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11.2. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.

Trả lời:

Đề đã cho: m =397g = 0,397kg; V =320cm3 =0,00032m3

Khối lượng riêng của sữa là \(D = {m \over V} = {{0,397} \over {0,00032}} = 1240,625kg/{m^3}\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay