Bài 11.3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11.3. Biết 10 lít cát có khối lượng... DeHocTot.com

Bài 11.3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11.3. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.

a) Tính thể tích của 1 tấn cát

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3.

Hướng dẫn

Đề đã cho: V1 =10l=10 dm3= 0,01m3; m1=15kg

a) m = 1tấn = 1000kg => V = ?

b) V = 3m3 => m =?

Khối lượng riêng của cát là \(D = {m \over V} = {{15} \over {0,01}} = 1500kg/{m^3}\)

Trả lời:

a) Thể tích 1 tấn cát \(V = {m \over D} = {{1000} \over {1500}} = 0,667{m^3}\)

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.

Khối lượng: m = D.v = 1.500 x 3 = 4.500kg

=> Trọng lượng: p = 10m = 45.000N

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay