Bài 11.4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11.4. 1kg kem giặt VISO có thể tích 900... DeHocTot.com

Bài 11.4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11.4. 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.

Trả lời

Tóm tắt: V = 900cm3 = 0,0009 m3; m = 1kg => D =?

Khối lượng riêng của bột giặt

\(D = {m \over V} = {1 \over {0,0009}} = 1111,1kg/{m^3}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay