Bài 11.5 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11.5 Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối ... DeHocTot.com

Bài 11.5 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11.5 Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

Trả lời

Thể tích phần gạch trong mỗi viên gạch:

V = 1200 - (2.192) = 816cm3= 0,000816m3

Khối lượng riêng của gạch:

\(D = {m \over V} = {{1,6} \over {0,000816}} = 1960,8kg/{m^3}\)

Trọng lượng riêng của gạch d = 10D = 19608N/m3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay