Bài 11.7 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11. 7. Khối lượng riêng của nhôm là... DeHocTot.com

Bài 11.7 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11. 7. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?

A. 2.700kg.                                 B. 2.700N.            

C. 2.700kg/m3.                          D. 2.700N/m3.

Trả lời:

Chọn C

Đơn vị đo của khối lượng riêng phải là kg/m3 nên đáp án C là đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay