Bài 11.8 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11.8. Trọng lượng riêng của gạo và... DeHocTot.com

Bài 11.8 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11.8. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng

A. 12.000kg.                                         B. 12.000N 

C. 12.000kg/m3                                     D. 12.000N/m3.

Trả lời:

Chọn D

Đơn vị đo của trọng lượng riêng phải là N/m3 nên đáp án D là đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay