Bài 11.9 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 11.9. Khối lượng riêng của sắt là ... DeHocTot.com

Bài 11.9 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 11.9. Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng

A. 12,8cm3                                                  B.128cm3.    

C. 1.280cm3.                                               D. 12.800cm3.

Trả lời:

Chọn B

\(V = {m \over D} = {1 \over {7800}} = 0,000128{m^3} = 128c{m^3}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay