Bài 13.1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 13.1. Để kéo trực tiếp một thùng n... DeHocTot.com

Bài 13.1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 13.1. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

A. F < 20N.                                                  B. F = 20N.

C. 20N < F < 200N.                                     D. F = 200N.

Trả lời:

Chọn D

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg phải dùng lực F = P = 200Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay