Bài 13.7 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Bài 13.7. Cầu thang xoắn là ví dụ vềA. ... DeHocTot.com

Bài 13.7 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Bài 13.7. Cầu thang xoắn là ví dụ về

A. mặt phẳng nghiêng.

B. đòn bẩy.

C. ròng rọc.

D. mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc.

Trả lời:

Chọn A

Cầu thang xoắn là ví dụ về mặt phẳng nghiêngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay